Οι εγγραφές είναι ανοικτές - Registrations are open

Οι εγγραφές είναι ανοικτές από τις 12 Ιουνίου 2015 και έτσι το Σύστημα Προσκλήσεων είναι απενεργοποιημένο. 
Εάν είχατε λογαριασμό παλαιότερα και είχε αποκλεισθεί λόγω Hit n Run ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, παρακαλούμε μην μπείτε στον κόπο να κάνετε νέα εγγραφή, γιατί το σύστημα θα σας εντοπίσει και ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί ΑΜΕΣΑ χωρίς προειδοποίηση. Διπλοί λογαριασμοί ΔΕΝ επιτρέπονται και διαγράφονται και οι δύο άμεσα ανεξαρτήτως βαθμίδας.

Παρακαλούμε προσέχετε τα e-mail που δίνετε κατά την εγγραφή σας να είναι σωστά, διαφορετικά το σύστημα θα σας αποκλείσει αυτόματα!
*****
Registrations opened on 12 June 2015, so the Invitation System does not work.
If you previously had an account with us and is banned due to Hit n Run or for any other reason, please do not try to register, because the system will delete the new account automatically without any warning. Duplicate accounts are NOT permitted and are deleted immediately.

*****