Θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους Όρους Χρήσης και Κανόνες
Οι πάροχοι ("εμείς", "εμάς", "μας") της υπηρεσίας που παρέχεται από την παρούσα ιστοσελίδα ("Υπηρεσία"), δεν είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργείται ή ανεβαίνει από χρήστες ή τους λογαριασμούς τους («Περιεχόμενο»). Τα περιεχόμενα που υποβάλλονται ή ανεβαίνουν εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους μόνο.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία την υποβολή ή σύνδεση με οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο είναι συκοφαντικό, υβριστικό, απειλητικό, spam ή παρόμοιο με spam, που πιθανόν να είναι προσβλητικό, περιέχει ΧΧΧ ή ανάρμοστο περιεχόμενο, περιέχει προσωπικές πληροφορίες άλλων, τους κινδύνους παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, ενθαρρύνει την παράνομη δραστηριότητα, ή αλλιώς παραβιάζει οποιουσδήποτε νόμους.

Όλα τα περιεχόμενα που υποβάλλετε ή ανεβάσετε μπορούν να αναθεωρηθούν από τα μέλη του προσωπικού. Όλα τα περιεχόμενα που υποβάλλετε ή ανεβάσετε μπορούν να αποσταλούν σε υπηρεσίες ελέγχου από τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, υπηρεσίες πρόληψης spam). Μην υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που θεωρείτε προσωπικό ή εμπιστευτικό.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλεται ή ανεβάζετε για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς εξήγηση. Αιτήσεις για το περιεχόμενο που πρέπει να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί, θα γίνονται κατά την κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε δράση εναντίον οποιουδήποτε λογαριασμού με την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Μας χοργήτε μία μη-αποκλειστική, μόνιμη, ανέκκλητη, απεριόριστη άδεια χρησιμοποιήσης, δημοσιεύσης, ή αναδημοσίευσης περιεχομένου σας σε σχέση με την Υπηρεσία. Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα επί του Περιεχομένου.

Αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μην εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτή την Υπηρεσία.