Οι εγγραφές είναι κλειστές - Registrations are closed

Οι εγγραφές έκλεισαν στις 31 Ιανουαρίου 2015.
Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα των προσκλήσεων

*****
Registrations are closed since 31 January 2015.
The invitation system has been activated.

*****