Εγγραφές μέσω προσκλήσεων - Registrations via invites

Οι εγγραφές μέσω προσκλήσεων είναι ανοικτές απο Μ. Δευτέρα 22/04/19 μέχρι και Κυριακή 05/05/19. Θα πρέπει να γνωρίζετε κάποιον χρήστη για να σας στείλει πρόσκληση. Η Διαχείριση δεν στέλνει προσκλήσεις και παρακαλώ μην ζητάτε.
kalo pasxa
 
Registrations are open only through the invite system from Monday 22/04/19 till Sunday 05/05/19. You have to know a member in order to send you an invitation. The administration does not send invites and please don't ask.