Οι εγγραφές είναι ανοικτές - Registrations are open

Οι εγγραφές είναι ανοικτές και έτσι το Σύστημα Προσκλήσεων είναι απενεργοποιημένο. 
Εάν είχατε λογαριασμό παλαιότερα και είχε αποκλεισθεί λόγω Hit n Run ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, παρακαλούμε μην μπείτε στον κόπο να κάνετε νέα εγγραφή, γιατί το σύστημα θα σας εντοπίσει και ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί ΑΜΕΣΑ χωρίς προειδοποίηση. Εγγραφές από την ίδια διεύθυνση IP δεν επιτρέπονται και θεωρούνται διπλοί και διαγράφονται και οι δύο άμεσα ανεξαρτήτως βαθμίδας.

Παρακαλούμε προσέχετε τα e-mail που δίνετε κατά την εγγραφή σας να είναι σωστά, διαφορετικά το σύστημα θα σας αποκλείσει αυτόματα! Μην χρησιμοποιείτε προσωρινά (10mins) e-mails, διότι δεν θα εγκριθή ο λογαριασμός σας.
*****
Registrations are open, so the Invitation System is inactive.
If you previously had an account with us and is banned due to Hit n Run or for any other reason, please do not try to register, because the system will delete the new account automatically without any warning. Registrations from the same IP address are NOT allowed, they are considered duplicate accounts and both are immediately deleted regardless what rank they are. 

Please make sure your e-mail address is correct during your registration, otherwise your account will not be approved. Don't use temporary (10mins) e-mails, as your account will not be approved.
*****