Οι εγγραφές είναι κλειστές - Registrations are closed

 

Οι εγγραφές είναι κλειστές και το σύστημα των προσκλήσεων απενεργοποιημένο.

 

 Registrations are closed and the Invitation System is inactive.