Οι εγγραφές είναι κλειστές - Registrations are closed

 

 

Οι εγγραφές είναι κλειστές και το σύστημα των προσκλήσεων απενεργοποιημένο.

 

Εάν έχετε πρόβλημα επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του τράκερ είναι kapaki.info@gmail.com

 

 Registrations are closed and the Invitation System is inactive.