Οι εγγραφές ανοίγουν 1/12/2019 μέσω προσκλήσεων μόνο - We open Registrations on 1/12/2019 via Invitations only

 

 

Οι εγγραφές άνοιξαν στις 01/12/2019 μέσω προσκλήσεων μόνο!

Θα πρέπει να γνωρίζετε κάποιο μέλος για να σας στείλει πρόσκληση.

Η διαχείρηση ΔΕΝ στέλνει προσκλήσεις και παρακαλώ ΜΗΝ ζητάτε.

Το σύστημα των προσκλήσεων θα είναι ενεργοποιημένο από τις 01/12/2019 έως 31/01/2020!

 

Εάν έχετε πρόβλημα σύνδεσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του τράκερ είναι kapaki.info@gmail.com

 

 Registrations opened on 01/12/2019 via invites only!

You have to know a member in order to get an invitation.

The management DOES NOT send invitations and please DO NOT ask.

The invitation system will be active from 01/12/2019 to 31/01/2020!

 

If you have a log in problem, our email is kapaki.info@gmail.com