Οι εγγραφές είναι ανοικτές - Registrations are open

Οι εγγραφές άνοιξαν στις 12 Ιουνίου 2015 για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Εάν είχατε λογαριασμό παλαιότερα και είχε αποκλεισθεί λόγω Hit n Run ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, παρακαλούμε μην μπείτε στον κόπο να κάνετε νέα εγγραφή, γιατί το σύστημα θα σας εντοπίσει και ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί ΑΜΕΣΑ χωρίς προειδοποίηση. Διπλοί λογαριασμοί ΔΕΝ επιτρέπονται και διαγράφονται και οι δύο άμεσα ανεξαρτήτως βαθμίδας.

*****
Registrations opened on 12 June 2015 for a limited time.
If you previously had an account with us and is banned due to Hit n Run or for any other reason, please do not try to register, because the system will delete the new account automatically without any warning. Duplicate accounts are NOT permitted and are deleted immediately.

*****