Εγγραφές μέσω προσκλήσεων - Registrations via invites

Οι εγγραφές άνοιξαν στις 01/12/2019 μέσω προσκλήσεων μόνο!

Θα πρέπει να γνωρίζετε κάποιο μέλος για να σας στείλει πρόσκληση.

Η διαχείρηση ΔΕΝ στέλνει προσκλήσεις γι αυτό παρακαλούμε ΜΗΝ ζητάτε.

Το σύστημα των προσκλήσεων θα είναι ενεργοποιημένο από τις 01/12/2019 έως 31/01/2020!

Εάν έχετε πρόβλημα σύνδεσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του τράκερ είναι kapaki.info@gmail.com

 

  Registrations are open from 01/12/2019 via invites only!

You have to know a member in order to get an invitation.

Administration DOES NOT send invitations so please DO NOT ask.

The invitation system will be active from 01/12/2019 until 31/01/2020!

 If you have a login problem, email us at: kapaki.info@gmail.com