Παρακαλούμε κάντε επανάκτηση κωδικού

Οι εγγραφές άνοιξαν σήμερα 3/9/2014 για μικρό χρονικό διάστημα. Registrations are opened as from today 3/9/2014 for a short period.
*****
Λόγω αλλαγής λογισμικού, ΟΛΟΙ οι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να κάνουν ανάκτηση κωδικού (πατώντας το "Forgot Password?" ή "Ξεχάσατε τον κωδικό σας?") και  συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία, θα τους αποσταλεί νέος κωδικός με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Χρησιμοποιώντας τον νέο κωδικό θα μπορέσουν να κάνουν είσοδο στο kapaki. 
******
All users have to recover their passwords by clicking "Forgot Password?" in the login panel in order to get a new one by e-mail and be able to get in the site.
*******